Takarék Alapszámla

A 262/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet alapján nyújtott fizetési számla szolgáltatás.

A M7 TAKARÉK Szövetkezet által forgalmazott Takarék Alapszámla az alapszámlához való hozzáférésről, az alapszámla jellemzőiről és díjazásáról szóló 262/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet alapján nyújtott fizetési számla szolgáltatás.


Igénybevételi feltételek:


A Takarék Alapszámlát igényelheti

 

  • az a Magyarországon, illetve bármely EGT tagállamban jogszerűen tartózkodó nagykorútermészetes személy,
  • aki más magyarországi pénzforgalmi szolgáltatónál nem rendelkezik természetes személyek részére nyújtott forintban vezetett fizetési számlával és nincs rendelkezési joga sem ilyen számla felett vagy
  • akinek fizetési számlaszerződése felmondásra vagy a rendelkezési joga megszüntetésre került.


A Takarék Alapszámla igénylésével kizárólag 1 db forint fizetési számla nyitható. A Takarék Alapszámlának kizárólag egy számlatulajdonosa lehet, más rendelkező nem kapcsolódhat a számlához. A Takarék Alapszámlához folyószámlahitel keret nem vehető igénybe.

 

A Takarék Alapszámla havi számlavezetési díja: 1912 Ft.

 

Díjmentesen igénybevehető szolgáltatások:

 

Díjmentes készpénzfelvétel az alábbi feltételekkel:

 

  • az alapszámlára vonatkozó, érvényes díjmentes készpénzfelvételről rendelkező nyilatkozat megléte esetében a számlatulajdonos a magyarországi ATM-ből történő havi kettő darab, legfeljebb 150 000 Ft értékben végrehajtott forint készpénzfelvételen túl jogosult az adott hónapban a Számlavezető Hitelintézet bármely pénztárában egy alkalommal forint készpénzfelvételt végrehajtani legfeljebb 50 000 Ft értékben díjmentesen; ebben az esetben a havi kétszeri ATM-ből történő, legfeljebb 150 000 Ft értékben végrehajtott készpénzfelvétel jutalékmentességét a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. tv. biztosítja a számlatulajdonos számára,
  • ingyenes készpénzfelvételről rendelkező nyilatkozat hiányában a számlatulajdonos magyarországi ATM-ből havi kettő darab, legfeljebb 150 000 Ft összértékben VAGY az adott hónapban a Számlavezető Hitelintézet bármely pénztárában egy alkalommal legfeljebb 50 000 Ft értékben jogosult forint készpénzfelvételt végrehajtani díjmentesen (A Számlatulajdonos az adott hónapban elsőként kezdeményezett ATM vagy pénztári készpénzfelvételi tranzakciótípus alapján jogosult a díjmentes ATM vagy pénztári készpénzfelvételre),
  • bankkártya igénybevétele hiányában a számlatulajdonos az adott hónapban a Számlavezető Hitelintézet bármely pénztárában egy alkalommal legfeljebb 50 000 Ft értékben jogosult forint készpénzfelvételt végrehajtani díjmentesen,
  • Havonta az első 4 db forint átutalás díjmentes, melynek összege az ugyanebben a hónapban teljesített rendszeres forint átutalási megbízásokkal együtt nem haladja meg a 100 000 Ft-ot,
  • Beszedési megbízások teljesítése díjmentesen (kivéve hatósági/bírósági döntés alapján átutalás formájában teljesített fizetési kötelezettségek),
  • 1 db Maestro típusú betéti bankkártya éves díj és kártyagyártási díj nélkül (ügyféligény esetén),
  • Netbank szolgáltatás havidíj mentesen (ügyféligény esetén).

 

Látra szóló kamatozás: évi 0,01% (EBKM 0,01%).


Jelen dokumentum nem minősül ajánlattételnek. A dokumentumban foglalt díjak listája nem teljes körű, az kizárólag a Takarék Alapszámlára vonatkozó irányadó főbb kondíciókat tartalmazza. Az M7 TAKARÉK Szövetkezetnél elérhető Takarék Alapszámla és a kapcsolódó szolgáltatások részletes feltételeit a hatályos Takarék Alapszámláról szóló Hirdetmény, a vonatkozó számlaszerződés, valamint fizetési számla vezetéséről szóló és a kapcsolódó szolgáltatásokról szóló Általános Szerződési Feltételek tartalmazza(k). A betéti szerződést a betételhelyezésről szóló ÁSZF tartalmazza. A Takarék Alapszámlán elhelyezett látra szóló betét az Országos Betétbiztosítási Alap (OBA) által biztosított, továbbá azt az OBA védőernyőjén felül a szövetkezeti hitelintézetek saját Tőkefedezeti Alapja is védi.

 

További részletek, feltételek:

 

www.oba.hu

 

www.garanciakozosseg.hu

Csatolt dokumentumok:

Hirdetmények