M7-Zala GYÁMI számla

Gyámhatósági számla kiskorúak és fogyatékkal élők részére!


 

Kinek ajánljuk?

 

Kiskorúak és fogyatékkal élők, akik gyámhatósági vagy gyámsági felügyelet alatt állnak, és szükségük van lakossági fizetési számlára.

 

A számlához bankkártya nem igényelhető!

 

 

Hol és hogyan igényelhet GYÁMI számlát?

 

Gyámhatósági határozat birtokában, a gyámolt törvényes képviselője nyithatja meg a gyámolt személy részére a gyámhatósági számlát. A számlán csak a törvényes képviselő rendelkezhet a gyámhatósági határozat birtokában és abban foglaltak szerint, kivéve, ha a betétes önállóan rendelkezni jogosulttá válik.

 

A betétes önállóan rendelkezésre jogosulttá válik az alábbi esetekben:

 

  • A gyámság alá helyezett betétes nagykorúvá válásával, kivéve, ha a gyámhatóság gondnokság alá helyezi. 
  • A gondnokság alá helyezett betétes a gondnokság alól történő kikerülésével. 


A számlához kapcsolódó díjtételeket, a kamatok mértékét és a további információkat megtalálja az igénylés helyén a szolgáltatást nyújtó Hitelintézet vonatkozó mindenkor hatályos Hirdetményében, az Általános Szerződési Feltételeiben és Üzletszabályzatában.

 

Csatolt dokumentumok:

Hirdetmények