Földvásárlási hitel

Földvásárlási hitel

Földvásárlási hitel

Nemzeti Földalapkezelő Szervezet által a „Földet a gazdáknak!” Program keretében az állami tulajdonú földek földművesek részére történő értékesítéséhez szükséges intézkedésekről szóló 1666/2015. (IX.21.) Kormány határozat alapján árverés útján értékesített földrészletek megvásárlásának finanszírozására, amelyhez rendkívül kedvező kondicióval rendelkező hitel kínálunk!

image

Hitel összege: 1.000.000 – 200.000.000,-Ft
Futamidő: 24-240 hónap
Referenciakamat: 1 havi BUBOR
Kamatfelár: 0,6 – 2,0 %
Folyósítási jutalék: 1 – 20 millió hitelösszeg között 2%, de maximum 100.000,-Ft
20 millió hitelösszeg felett 200.000,-Ft
Türelmi idő: egyedi döntéssel maximum 6 hónap
Tőketörlesztés: havonta, negyedévente, évente minimum 2 részletben
Kamatfizetés: havonta
 

Saját erő: Amennyiben a hitelfelvevő a megvásárolni kívánt földrészlet haszonbérlője, vagy a földrészletre vonatkozó megkötött jövőbeni haszonbérleti szerződéssel, illetve az Nfatv. 18. § (4) és (5) bekezdése szerinti megbízási szerződéssel rendelkezik, akkor a hitelfelvételhez szükséges sajáterő mértéke a földrészlet vételárának 10%-a, minden más esetben a vételár 20%-a.
 

Biztosítékok: A megvásárolandó ingatlan(ok)ra Somogy Takarék Szövetkezet javára jelzálogjog, elidegenítési és terhelési tilalom; AVHGA 80%-os kezességvállalása; haszonbérleti díj követelésen alapított zálogjog és/vagy készfizető kezesség; magánszemély(ek) készfizető kezességvállalása; ingatlan pótfedezet.
 

Benyújtandó iratok:

Egyéni vállalkozó, őstermelő, családi gazdálkodó esetén:

1. Az egyéni vállalkozó vállalkozói igazolványának másolata, ennek hiányában igazolás a vállalkozó nyilvántartásba vételéről az illetékes önkormányzat jegyzőjétől; őstermelők érvényesített őstermelői igazolványának és betétlapjának másolata, MVH regisztációs igazolása; családi gazdálkodó esetében a családi gazdaság nyilvántartásba vételéről szóló MVH határozat
2. Az egyéni vállalkozónak, őstermelőknek, családi gazdaság tagjainak, az ügylet készfizető kezesének, valamint a fedezetként felajánlott zálogtárgyak tulajdonosainak személyes okmányai (személyazonosító igazolvány, lakcímkártya, adókártya)
3. Adatkezelési nyilatkozat
4. A vállalkozás – családi gazdaság esetében valamennyi tagnak - két utolsó lezárt üzleti évének személyi jövedelemadó-bevallása (aláírva)+NAV elfogadó nyugta
5. A két utolsó lezárt üzleti év bevallásait alátámasztó pénztárkönyv, naplófőkönyv másolata (aláírva)
6. A tárgyévi (utolsó lezárt negyedév) pénztárkönyv, naplófőkönyv másolata (aláírva)
7. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal 30 napnál nem régebbi együttes adóigazolása a köztartozás-mentességéről
8. Tételes és Adónem egyenleges folyószámla kivonat (ügyfélkapus lekérdezés)
9. Székhely szerint illetékes önkormányzat adóhatóságától igazolás nemleges köztartozásról
10. A vállalkozás összes - idegen banknál vezetett - pénzforgalmi számlájának utolsó két havi kivonata, valamint a hitelkérelem beadását megelőző 12 hónapra vonatkozó bankinformációs igazolás (Tartozik/Követel számlaforgalom, fennálló hitelállomány, volt-e sorbanálló tétel, inkasszó)
11. Az ügylet készfizető kezesének munkáltatói igazolása (amennyiben nyugdíjas, nyugdíjas igazolványa, nyugdíjszelvénye), vagyonnyilatkozata (hitelkérelem melléklete), a vagyonnyilatkozatban megjelölt ingatlan 30 napnál nem régebbi tulajdoni lapja
12. Kezes(ek) utolsó két havi bankkivonata
13. Összeférhetetlenségi nyilatkozat
14. Megvásárolandó termőföld árverési hirdetménye
15. Árveréssel összefüggő dokumentációk (árverésen való részvételi jogosultság igazolása, kormányhivatala által kiállított hatósági bizonyítvány vagy földműves-nyilvántartásból kiállított adatlap másolata, regisztrációs díj vagy árverési biztosíték megfizetésének igazolása vagy árverést követően árverési jegyzőkönyv másolati példánya vagy árverési biztosíték letétbe helyezésének igazolása
16. AVHGA kezesség igényléséhez szükséges dokumentumok
17. A fedezetként felajánlott ingatlan(ok) 30 napnál nem régebbi tulajdoni lapja(i), térképmásolata(i)
18. A (pót)fedezetként felajánlott ingatlan 1 évnél nem régebbi – a Takarékszövetkezet által kijelölt értékbecslő közreműködésével elkészített – forgalmi érték megállapítása

A hitelkérelem befogadására kizárólag a fenti dokumentumok együttes rendelkezésre állása esetén kerülhet sor.
Takarékszövetkezetünk fenntartja a jogot arra, hogy a megfelelő hiteldöntéshez a fenti dokumentumokon kívül egyéb irato(ka)t kérjen be.
 

 •   Hirdetmény  
 •  
  Érdeklődés vállalkozói termékekhez

  Amennyiben felkeltettük érdeklődését a vállalkozóknak kínált lehetőségek tekintetében, kérjük adja meg elérhetőségeit és mi hamarosan felkeressük Önt!

  Lábléc - közérdekű információk

  Copyright 2010 takarekpont

  E honlap megfelelő működéséhez „sütiknek” nevezett adatfájlokat (angolul: cookie) helyezünk el a számítógépén, ahogy azt más, majdnem minden honlappal rendelkező cég is teszi. További információk...