Jogi nyilatkozat

Jogi nyilatkozat


1. A weboldalaink megtekintésével Ön elfogadja az M7 TAKARÉK Szövetkezet által ezen Jognyilatkozatban meghatározott feltételeket. Kérjük, hogy ne nyissa meg weboldalainkat, ha ezekkel a feltételekkel nem ért egyet.


2. A weboldalakon megjelenő valamennyi információ, adat, feltétel, meghatározás vagy leírás kizárólag tájékoztatásul szolgál, ezek felhasználása a felhasználó saját felelősségére történik. A Takarékszövetkezet törekszik az információk folyamatos frissítésére, azonban nem vállal felelősséget az adatok helyességéért, teljességéért, pontosságáért, az általa nyújtott szolgáltatások feltételeit az ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségeiben elhelyezett üzletszabályzatai és hirdetményei tartalmazzák.


3. Az M7 TAKARÉK Szövetkezet nem felel azon költségekért, károkért, veszteségekért, amelyek a weboldalak bármelyikének használatával összefüggésben keletkeznek, ide értve a használatra képtelen állapotot, az üzemzavart, az illetéktelen megváltoztatást, az információ elveszését, módosulását, az információtovábbítás esetleges késedelmét, vonal- vagy rendszerhibát, továbbá más hasonló okból keletkező hibát is.


4. Azzal, hogy Ön az Interneten keresztül bármely személyes adatát elküldi az M7 TAKARÉK Szövetkezet részére, hozzájárul ahhoz, hogy azokat a Takarékszövetkezet - az ügylet jellege által meghatározott célból és ideig - nyilvántartsa, kezelje. Takarékszövetkezetünk kijelenti, hogy bármely, a weboldalak használata során tudomására jutott személyes adatot az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései szerint kezel. Az M7 TAKARÉK Szövetkezet kijelenti, hogy az Ön által az Interneten keresztül megadott személyes jellegű adatokat ugyanolyan védelemmel kezeli, mint az egyéb úton rendelkezésre bocsátott adatokat.


5. Az M7 TAKARÉK Szövetkezet kijelenti, hogy az ügyfelei személyére, adataira, vagyoni helyzetére, üzleti tevékenységére, gazdálkodására, tulajdonosi, üzleti kapcsolataira, az ügyfelek nála vezetett számláinak egyenlegére, forgalmára vonatkozó valamennyi adatot, tényt, információt, megoldást banktitokként kezel.


6. Az M7 TAKARÉK Szövetkezet weboldalainak tartalma szerzői jogvédelem alá tartozik, ezért tilos a Takarékszövetkezet előzetes írásbeli engedélye nélkül a tartalom egészét vagy egyes részeit bármely formában átruházni, terjeszteni, reprodukálni vagy a saját személyes használatot meghaladó mértékben tárolni vagy kinyomtatni.

Az M7 TAKARÉK Szövetkezet soha nem küld Önnek:

•olyan E-Mailt, amelyben akár közvetve (felhívandó telefonszám, hivatkozás), akár közvetlenül (válaszüzenetben) az Ön olyan bizalmas adatait kéri, mint amilyen a számlaszám, a bankkártya szám, bankkártya PIN kód, Netbank felhasználói azonosító (userID) vagy a jelszó!


•olyan E-Mail-t, ami az Ön NetBankjához, vagy az M7 TAKARÉK Szövetkezet honlapjához vezető közvetlen linket tartalmaz!
 

 

Lábléc - közérdekű információk

Copyright 2010 takarekpont

E honlap megfelelő működéséhez „sütiknek” nevezett adatfájlokat (angolul: cookie) helyezünk el a számítógépén, ahogy azt más, majdnem minden honlappal rendelkező cég is teszi. További információk...